Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Zebranie

Data dodania: 2012-12-23 18:08

.  W  dniu 6.12.2012 odbyło  się zgromadzenie  ogólne członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej

z  terenu gminy Kluczbork. W trakcie  konwencji  dokonano wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy SLD w Kluczborku.

 

Skład  Rady  Gminy:

 

  • przewodniczący                                 Bochenek    Waldemar
  • z-ca  przewodniczącego                     Miś               Teresa
  • sekretarz                                             Kaczor          Radosław
  • skarbnik                                              Drespa           Adam
  • członek                                               Rak                Tadeusz
  • członek                                               Pawluk           Henryk

 

 W trakcie  zebrania omówiono sprawy  organizacyjne kluczborskiego SLD , przedstawiono program  działań gminnej  organizacji partyjnej na  najbliższą przyszłość , podsumowano dotychczasową  działalność . Określono nowe kierunki  działań organizacji wytyczone  przez  struktury krajowe i wojewódzkie SLD jakie  nastąpiły po V Kongresie SLD , który  odbył  się 28.04.2012 r. w  Warszawie. Rada Gminy SLD w  Kluczborku przyjęła uchwałę o wyborze Zarządu Gminy SLD w w/w składzie.

 

 

Zobacz profil polityka: Jacek Pawlicki

Komentarze